Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

  1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł on w posiadanie zakupionych  produktów lub od dnia, w którym w posiadanie produktów weszła osoba trzecia, inna niż przewoźnik i upoważniona przez Klienta będącego konsumentem.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem musi poinformować zizu.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres: FHU MATAR, ul. Ptasia 3, 41 – 200 Sosnowiec. 
  3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał pismo informujące o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu czternastodniowego, o którym mowa w ust. 1.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zizu.pl zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy sposób dostarczenia produktu oferowany przez zizu.pl) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia poinformowania zizu.pl o wykonaniu przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.
  5. Zwrot płatności zostanie Klientowi będącemu konsumentem w taki sam sposób, w jaki płatność została zrealizowana przez Klienta, chyba, że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodzi się na inną formę płatności. Klient będący konsumentem nie ponosi kosztów innej formy płatności.
  6. zizu.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania produktów z powrotem lub do czasu otrzymania dowodu odesłania produktów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
  7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem zobowiązany jest zwrócić produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania zizu.pl o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Termin ten jest zachowany, gdy Klient nada produkty w ciągu 14 dni od poinformowania zizu.pl o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Klient może także jednocześnie wysłać pismo informujące o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy wraz z odesłaniem zakupionych produktów.
  8. Klient będący konsumentem ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktów, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
  9. Klient będący konsumentem odpowiada w całości jedynie za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktów.
  10. Z uwagi na charakter oferowanych produktów oraz niezbędne wymagania w zakresie higieny, produkty, które są odsyłane w wyniku wykonania prawa odstąpienia od umowy muszą być nieużywane, czyste, razem z dokumentem zakupu (paragonem lub FV) w oryginalnym pudełku z metkami.